Powrót

Szkolenie – Audyt i kontrola rachunkowości i sprawozdawczości zadań zleconych

29
05/14

Serdecznie zapraszamy na kolejne szkolenie, które jest przewidziane dla głównych księgowych czy osób, pracujących w pionie finansowo – księgowym w różnego typu firmach. Rozporządzenia Ministra Finansów stale się zmieniają, tym samym należy aktualizować swoją wiedzę o rachunkowości i sprawozdawczości.

Podczas szkolenia, wszyscy słuchacze będą mogli podnieść swoje indywidualne kwalifikacje z zakresu wykonywania budżetów jednostek samorządu terytorialnego, a także wykonywania budżetu jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. Zostaną omówione także zasady księgowania zadań zleconych czy funduszu alimentacyjnego. Szkolenie odbędzie się 12 czerwca bieżącego roku w BDO Plaza przy ulicy Postępu 2. Organizator – POLEXPERTO zapewnia merytoryczne przygotowanie oraz materiały szkoleniowe w cenie 490 zł netto za całe spotkanie. Aby dojechać do BDO Plaza z Hotelu Felix, należy się kierować drogą Żwirki i Wigury. W 23-30 minut powinni się Państwo znaleźć na miejscu.