Powrót

Rozrachunki w praktyce - Praktyczne warsztaty rachunkowości budżetowej

28
05/14

Szkolenie „Należności oraz zobowiązania w księgach rachunkowych i sprawozdawczości jednostki” zawiera elementy kompleksowej analizy przy prowadzeniu rozliczeń. Omawiane kwestie będą dotyczyć rozliczeń realizowanych przez jednostki należności i zobowiązań z tytułu cywilnoprawnego oraz publicznoprawnego. Wszyscy, którzy wezmą udział w szkoleniu posiądą praktyczną wiedzę, pozwalającą lepiej wypełniać swoje obowiązki w biurach rachunkowych czy w firmach.

Prowadzący przewiduje możliwość zadawania pytań, na które znajdzie się konkretna i merytoryczna odpowiedź.  POLEXPERTO zachęca przede wszystkim  głównych księgowych, a także  pracowników pionu finansowo-księgowego do udziału w szkoleniu. Miejsce spotkania to BDO Plaza przy ulicy Postępu 2. Koszt uczestnictwa to 490 zł netto, czas w jakim odbędzie się szkolenie to 11 czerwiec 2014 r. Dojazd z Hotelu Felix jest prosty – na miejscu udzielimy niezbędnych informacji lub wydrukujemy mapkę. Do pokonania będzie dystans około 14 km drogi.