Powrót

Gala Liderów Polskiego Biznesu

29
01/14

25 stycznia 2014 r. w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej w Warszawie odbyła się Gala Business Centre Club. W czasie Gali wręczono Nominacje i Złote Statuetki Lidera Polskiego Biznesu, a zwycięzcy z ubiegłych lat, którzy utrzymali pozycję na rynku zostali obdarowani Diamentami do swoich Statuetek.Z pośród Nominowanych jury wyłoniło 11 Laureatów. Wydarzenie miało miejsce już po raz dwudziesty.

Nagrodę specjalną BCC, czyli Złotą Statuetkę, która jest przyznawana od 1992 osobom spoza środowiska biznesu otrzymał prof. Michał Kleiberza, prezes Polskiej Akademii Nauk, który został doceniony za zaangażowanie w rozwój polskiej gospodarki oraz Herman Van Rompuy, przewodniczący Rady Europejskiej za poświęcenie problemom Unii Europejskiej, współtworzenie koncepcji Unii Walutowej oraz wyznaczanie nowych koncepcji rozwoju Zjednoczonej Europy. Medal Solidarności Społecznej – nagroda przyznawana za zaangażowanie społeczne, pomoc potrzebującym i wsparcie idei odpowiedzialności społecznej biznesu przypadła Urszuli Gocał, Joannie Szyman, Donacie Król i Stanisławowi Szyszkowskiemu. W Gali uczestniczyło blisko dwa tysiące gości, a wśród nich znaleźli się członkowie rządu, parlamentarzyści, przedstawiciele świata kultury i nauki, publicyści i duchowieństwo. Business Centre Club powstał w 1991 roku. Jest to renomowany Klub przedsiębiorców i największa w Polsce organizacja, która zrzesza pracodawców.